دسته‌بندی نشده

/دسته‌بندی نشده

روش استفاده از کرم پایه فارابی

By | ۱۳۹۷-۴-۲۵ ۱۲:۱۶:۵۰ +۰۴:۳۰ شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۶|دسته‌بندی نشده|

روش استفاده از کرم پایه فارابی ابتدا ظرف مورد استفاده را با یک پنبه یا پد الکلی تمیز و ضد عفونی نمائید. مواد مورد نظر در فرمول را بصورت جداگانه ( مواد محلول در آب در یک ظرف، مواد محلول در چربی در ظرفی دیگر و کرم پایه فارابی را [...]

روش استفاده از اسرین ۴۰۰% فارابی

By | ۱۳۹۷-۴-۲۵ ۱۲:۵۱:۲۶ +۰۴:۳۰ شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۶|دسته‌بندی نشده|

روش استفاده از اسرین 400% (وازلین هیدروفیل) فارابی   ابتدا ظرف مورد استفاده را با یک پنبه یا پد الکلی تمیز و ضد عفونی نمائید.   مواد مورد نظر در فرمول را بصورت جداگانه ( مواد محلول در آب در یک ظرف، مواد محلول در چربی در ظرفی دیگر و اسرین 400% [...]

مزایای کرم پایه فارابی

By | ۱۳۹۷-۴-۲۵ ۱۲:۳۶:۲۰ +۰۴:۳۰ شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۶|دسته‌بندی نشده|

مزایای کرم پایه فارابی  قابلیت جذب نامحدود آب: کرم پایه فارابی قادر است به هر میزان آب اضافه شده را به خود جذب نماید؛ به نحوی که، با افزودن حدود 100 درصد آب یک کرم مرطوب کننده، با افزودن حدود 200 درصد آب یک کرم سافت به دست آورده، و با افزودن بیش [...]