فرم شماره ۲

/فرم شماره ۲
فرم شماره ۲ ۱۳۹۶-۹-۲۸ ۰۵:۳۹:۰۰ +۰۳:۳۰

نماینده محترم، از اینکه با صبر و شکیبایی فرم زیر را تکمیل می کنید، سپاسگزاریم.

مشخصات متقاضی
مشخصات شرکت/پخش
اطلاعات مورد نیاز

در صورت استیجاری بودن دفتر کار تکمیل گردد

به متر مربع درج گردد

در صورت استیجاری انبار بودن تکمیل گردد

به متر مربع درج گردد

نوع و تعداد مشتریان

مشتریان داروخانه های شرکت

اطلاعات حساب

نام و نام خانوادگی متقاضی

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

 کلیک کنید :

فرم شماره ۳