شبکه فروش

/شبکه فروش
شبکه فروش ۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۱۵:۰۶:۲۱ +۰۳:۳۰

کاربرمحترم؛ جهت پیدا کردن لوکیشن مورد نظر، در بخش موقعیت شما، نشانی محدوده ی درخواستی را وارد نموده و برای تعیین دسته بندی ( نماینده، داروخانه، عطاری و … ) روی مثلث کوچک در بخش جستجو کلیک کنید؛ به منظور مسیریابی دقیق، لوکیشن سبز رنگ را در موقعیت فعلی خود تنظیم نمایید. ضمناً می توانید با کلیک روی نام مشاهده شده بعنوان نتیجه ی جستجو، راه های متعدد تماس را نیز بیابید.  

      Search provided by WP Store Locator