ساخت کرم، لوسیون و پماد به صورت سرد  ( بخش پنجم) 

/, تحقیق و توسعه, کرم پایه, کرم سازی/ساخت کرم، لوسیون و پماد به صورت سرد  ( بخش پنجم) 

ساخت کرم، لوسیون و پماد به صورت سرد  ( بخش پنجم) 

ساخت کرم، لوسیون و پماد به صورت سرد  ( بخش پنجم) 

 ویژگی های یک پایه چرب خوب و کارآمد برای ساخت انواع پماد چیست؟

 دربرابر مواد اکسید شونده مقاوم باشد.

یک پایه پماد خوب باید بتواند در برابر مواد اکسید شونده برای مدت طولانی مقاومت نموده و اکسید نشود، بخصوص زمانی که آب و مواد محلول در آّب به آن اضافه می شود. اکثر پایه هایی که برای پماد سازی از آنها استفاده می شوند، از وازلین یا روغن های معدنی استفاده می شوند که درهنگام خالص سازی آنتی اکسیدان های طبیعی خود را از دست داده اند و اگر مواد آنتی اکسیدان مناسب به آن اضافه نشود، پس از مدتی بخصوص زمانی که با مواد آبی مخلوط می شوند، اکسید شده و بوی نامطبوعی پیدا می کنند.

 دارای قدرت انحلال مواد موثره دارویی باشد.

یک پایه پماد باید بتواند به راحتی مواد موثره دارویی را که به منظوری خاص به آن افزوده می شود را درخود حل نموده و آن را به محل اثرش درقسمت های شاخی پوست برساند. در نتیجه پایه پمادهایی که قادرنیستند مواد افزوده شده را درخود حل نمایند و بافتی همگن پس از مخلوط نمودن مواد موثره با پایه بوجود نمی آید، اصلاً مناسب ساخت پمادهای سرد نیستند. باید بدانیم که پماد های هدفدار متناسب با نوع و میزان مواد موثره بکار رفته در آن حلالیت دارند، لذا برای مواد موثره دارویی دیگر مناسب نیستند و نباید از آنها برای ساخت پماد های دیگر استفاده نمود. یک پایه خوب قادر است هرگونه ماده افزودنی شما را ( خواه محلول در آب باشد وخواه محلول در روغن ) باهر PH که باشند را به راحتی درخود حل نماید، بدون آنکه کمترین تغییری درساختمان و بافت فرآورده ایجاد گردد.

 دارای عدم تضاد با مواد موثره دارویی باشد.

همانگونه که قبلاً گفته شد، درپمادهای هدفدار (پمادهای دارای مواد موثره) متناسب با هدف تعیین شده، از مواد موثره گوناگونی استفاده می شود، حال اگر از پمادهای هدفدار به عنوان پایه ساخت پمادهای دیگر استفاده شود، احتمال تضاد و ناسازگاری مواد موثره موجود درپماد با مواد موثره افزوده شده وجود دارد و چون مواد موثره موجود در پمادهای هدفداربرای سازندگان پمادهای ترکیبی ناشناخته هستند، لذا احتمال بروز ناسازگاری مواد موثره موجود در پمادهای هدفدار با مواد موثره مورد نظر وجود دارد.اما در پایه های پماد که فقط به منظور ساخت پمادهای ترکیبی ساخته شده اند، اصولاً هیچ ماده موثره ای که موجب ناسازگاری و واکنش با مواد موثره دیگر گردد وجود ندارد، درحقیقت این گونه پماد ها بی هدف هستند که باافزودن مواد موثره هدف دار می شوند.

 

عاری ازهرگونه آلرژی زایی باشند.

 دربرابر میکروب ها و باکتری ها مقاوم باشد.

ارزان قیمت واقتصادی باشد.

 دردسترس ودارای پشتیبانی وخدمات بعد ازفروش باشد.

 

By | ۱۳۹۶-۱۱-۵ ۰۵:۵۰:۲۳ +۰۳:۳۰ دی ۲۷ام, ۱۳۹۶|آموزشی, تحقیق و توسعه, کرم پایه, کرم سازی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه