ساخت کرم، لوسیون و پماد به صورت سرد  ( بخش سوم) 

/, ساخت کرم، لوسیون و پماد, کرم سازی, مقالات/ساخت کرم، لوسیون و پماد به صورت سرد  ( بخش سوم) 

ساخت کرم، لوسیون و پماد به صورت سرد  ( بخش سوم) 

ساخت کرم، لوسیون و پماد به صورت سرد  ( بخش سوم) 

  ازدیگر ویژگی های یک کرم پایه خوب و کارآمد چیست؟

 

 مقاوم دربرابر مواد اکسید شونده باشد.

یک کرم پایه خوب باید بتواند در برابر مواد اکسید شونده مانند: هیدروکینون، رزورسینول، اکسید روی، ویتامین ها، عصاره ها و… برای مدت طولانی مقاومت نموده و اکسید نشود. هر کرمی اعم از هدفدار یا بدون هدف در فرمول اولیه خود جهت پیشگیری از عمل اکسیداسیون  مواد موجود در کرم با آب کرم و هوا از مواد آنتی اکسیدان استفاده می شود. ولی در کرم های بدون هدف که برای ساخت کرم های ترکیبی طراحی شده اند نوع آنتی اکسیدان و میزان مصرف مجاز آن باید به گونه ای باشد که کرم به راحتی با مواد موثره افزودنی اکسید نشود و همچنین اجازه اکسید شدن مواد افزودنی با کرم را هم ندهد. کرم هایی که نمی توانند در مقابل اکسیداسیون بامواد موثره یا اکسیداسیون مواد موثره با کرم مقاومت کنند، انتخاب مناسبی برای ساخت کرم های ترکیبی سرد نیستند.

  مقاوم درمقابل میکروب ها و باکتری ها باشد.

ازآنجاکه بسیاری ازمیکروب ها و باکتریها می توانند ازطریق هوا، ابزار مورد استفاده در کرم سازی، آب یا حتی از طریق مواد موثره وارد کرم شوند، لذا یک کرم پایه خوب باید دارای مواد نگه دارنده طبیعی، بی ضرر و موثر (پرزرواتیو) باشد، تا درصورتیکه به هردلیلی میکروب یا باکتری هایی وارد کرم شود امکان رشد به آنها در محیط کرم داده نشود و باعث از بین رفتن آنها گردد.

 

 ارزان قیمت و اقتصادی باشد.

 در دسترس و دارای پشتیبانی و خدمات بعد از فروش باشد.

 

ثبت ديدگاه