تماس با ما

خانه/تماس با ما
تماس با ما ۱۳۹۶-۸-۳۰ ۰۶:۵۳:۵۴ +۰۳:۳۰

      استان البرز – شهر صنعتی هشتگرد – فاز ۲ – خیابان نسترن ۱۴ – پلاک ۴۱               

       ۳۳۶۱۶۵۶۴۳۸

     ۵۴ ۱۴ ۲۲ ۴۴ -۰۲۶     

     ۸۴ ۷۸ ۲۲ ۴۴ -۰۲۶

     ۹۴ ۰۴ ۲۳ ۴۴ -۰۲۶

     ۹۱ ۰۲ ۲۳ ۴۴ -۰۲۶

     ۰۳ ۵۲ ۴۱ ۶۶ -۰۲۱

     ۳۳ ۶۵ ۴۰ ۶۶ -۰۲۱

ارتباط با مدیر عامل :

 directormanager@farabi-ltd.ir

ارتباط با بخش تحقیق و توسعه :  ( داخلی ۱۱۱ )

randd@farabi-ltd.ir

ارتباط با مدیریت و بازاریابی فروش :

marketing@farabi-ltd.ir

ارتباط با نمایندگان :

customer@farabi-ltd.ir