تماس با ما

/تماس با ما
تماس با ما ۱۳۹۷-۹-۱ ۰۸:۳۹:۴۷ +۰۳:۳۰

      استان البرز – شهر صنعتی هشتگرد – فاز ۲ – خیابان نسترن ۱۴ – پلاک ۴۱               

       ۳۳۶۱۶۵۶۴۳۸

     ۵۴ ۱۴ ۲۲ ۴۴ -۰۲۶     

     ۸۴ ۷۸ ۲۲ ۴۴ -۰۲۶

     ۰۳ ۵۲ ۴۱ ۶۶ -۰۲۱

     ۳۳ ۶۵ ۴۰ ۶۶ -۰۲

     ۵۴ ۱۴ ۲۲ ۴۴ -۰۲۶ ( داخلی ۱۰۷ )

ارتباط با بخش تحقیق و توسعه :  ( داخلی ۱۱۱ )

randd@farabi-ltd.ir

ارتباط با مدیریت بازاریابی و فروش :

marketing@farabi-ltd.ir